Therapie en coaching

waterval

stenen en vrouw

 

Wat voor therapie geef ik?
Het begeleiden en coachen van innerlijke ont-dekkingsreizen/ transformatieprocessen op maat. Een individueel traject. Onder ont-dekkingsreis versta ik: om tot je eigen pure kern te komen maak je de reis naar binnen. Daar kom je van alles tegen, vaak bedekt. Ontdekken is zichtbaar maken. Dit zijn eye-openers die jou verder brengen.

Hoe?
We beginnen altijd met een intake-gesprek. In dit gesprek gaan we samen bepalen of we de ont-dekkingsreis gaan maken en wat daar voor nodig is. We gaan samen op zoek naar wat de rode draad is in je leven, je patronen, je afweermechanismes, kwaliteiten, valkuilen etc.
Na dit gesprek begin het traject, de reis waarin jij het tempo bepaalt, je richting, je bestemming en wat je wilt ont-dekken. De verantwoordelijkheid ligt bij jou, maar wel met de ondersteuning die voor jou nodig is.

Ik als begeleider fungeer als een reisgids, die jou uitnodigt om dat wat jou bezig houdt te ont-dekken, te gebruiken of juist los te laten. Daar waar het nodig is trigger ik, daag ik uit om dieper tot je kern te komen.
Ik coach en stimuleer je om ruimte te geven aan je kwaliteiten, je creativiteit en je oplossend vermogen. Ieder mens heeft deze. Zo leer je in je eigen kracht te gaan staan.

Hoe gaan we dat doen in therapie/coachingstraject?
Uit het intakegesprek hebben we de rode draad naar boven gehaald, je zonne- en schaduwkant aangeraakt, je doelen etc.
Met jouw thema of thema’s als uitgangspunt maak ik gebruik van psychotherapie, geleide fantasie, gesprekken, gerichte opdrachten met beeldend materiaal, (familie)opstellingen en rituelen. Deze helpen jou om letterlijk en figuurlijk op verhaal te komen, inzicht te krijgen, los te laten, toe te laten, tot je kern te komen.

Na een cyclus van een aantal sessies hebben we samen een evaluatie. Daarin kijken we samen terug naar hoe het gegaan is, of de doelen bereikt zijn, nieuwe doelen stellen en of je nog op de goede weg zit. Daar waar het nodig is veranderen we van koers, stellen we je ont-dekkingsreis bij.

Op een gegeven moment is je reis in een afrondende fase. Dan is het goed om een eindevaluatie te doen en afscheid te nemen. Jij neemt je eigen ‘souvenirs’ mee naar huis om vanuit daarmee verder te kunnen. Dat zijn jouw werkstukken waarin jij jezelf hebt laten zien.